Varda ApS – Et jobcenter der hjælper borgere i beskæftigelse

Varda ApS er en selvstændig institution, der har funktion af at være et jobcenter. Varda ApS blev etableret tilbage i 2010 af de to herre Emil Raun og Jens Bertelsen, som begge kommer med solid erfaring og en fuld rygsæk af værktøjer i forhold til socialt pædagogisk- og kommunalt arbejde.

Emil Raun og Jens Bertelsen stiftede netop Varda ApS jobcenter på baggrund af både den viden og kunnen, de begge har om kommunal sagsbehandling og administration. Men ikke mindst også på baggrund af deres kendskab til og interesse for at skabe merværdi hos både mennesker og i virksomheder. Essensen hos Varda ApS er dog også at få mennesker i job blandt andet via et tæt samarbejde med landets jobcentre. Det er nemlig helt tydeligt, at job og beskæftigelse kan skabe merværdi for mennesker. Beskæftigelse betyder, at man har noget at stå op til hver dag, og man har et ansvar overfor både medarbejdere og arbejdsgivere. Det giver en tro på, at man er noget værd for andre end sig selv.

Hos Varda ApS tilbydes borgere en bred vifte af rådgivning med formålet at få flest mulig i det rette job. På Varda ApS kan borgere derved komme og få både sidemandsoplæring, faglig sparring, sagsbehandling og kompetenceudvikling. Hos Varda Aps er langt de fleste medarbejdere enten socialrådgivere eller socialformidlere – men alle der er tilknyttet Varda ApS i en professionel, faglig sammenhæng er praktikere indenfor det sociale og kommunale felt. Dertil er der flere eksterne konsulenter tilknyttet hos Varda ApS, hvis unikke og specifikke kompetencer borgerne kan trække på og nyde godt af, når behovet opstår. Hos Varda ApS er der således både eksterne, speciallæger, neuropsykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og psykologer tilknyttet.

Hos Varda ApS tilbydes nogle primære kerneydelser, som vil blive uddybet i det følgende. Varda ApS’ primære ydelser er: Sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob/ledighedsydelse og konsulentopgaver.

Sygedagpenge hos Varda ApS

Hos Varda ApS har man stor erfaring med sygedagpengeområdet. I den forbindelse kan Varda ApS tilbyde afklaring og udredning af sygedagpengemodtagere, således at borgerne kan komme videre ud i livet og tilbage i arbejde. I forbindelse med sygedagpenge vil Varda ApS bistå med sagbehandlingen og stå for opfølgning og dialog mellem de relevante parter – fx arbejdsgiver, A-kasse, fagforening, læger med videre. Hertil bistar Varda ApS med alt skriftlige materiale og dokumentation i den forbindelse. Når det kommer til sygedagpenge er fokus hos Varda at øge den sygemeldtes bevidsthed om de muligheder, der er og give dem kompetencer og viden til at træffe kvalificerede valg.

Kontanthjælpsstøtte hos Varda ApS

Hos Varda ApS hjælper man også borgere, der er på kontanthjælps ydelser. I den forbindelse yder Varda ApS råd og støtte til jobcentre og organisationer, der har til mål at nedbringe antallet af kontanthjælps modtagere gennem en synlig og aktiv indsats. Desuden overtager Varda ApS hele sagen, der vedrører kontanthjælpsmodtageren, og tager i den forbindelse ansvar for både opfølgning og dialog med borger, forvaltninger, sygehus med flere. Ligesom det er tilfældet på sygedagpengeområdet udarbejder Varda ApS også alt vigtig skriftlig materiale i forbindelse med en sag og kontanthjælp.

Fleksjob og ledighedsydelser hos Varda ApS

Fleksjob og ledighedsydelse er også en af Varda ApS kerneområder. I forbindelse med fleksjob og ledighedsydelse, går Varda ApS i samarbejde og støtter jobcentre, der ligger en aktiv indsats for at nedbringe antallet af borgere, der er på ledighedsydelser. Her bistår Varda ApS for eksempel de forskellige jobcentre med at udrede og afklare personer, som er på ledighedsydelser med målet om, at få dem ud i et fleksjob.

Alsidige konsulentopgaver tilbydes hos Varda ApS

Sidst men ikke mindst tilbyder Varda ApS alsidige konsulentopgaver. Det kan være alt lige fra analyse af arbejde til mere specifikke arbejdsgange – og processer til udviklingsprocesser både for borgere og jobcentrene. Hos Varda ApS er udgangspunktet for alle konsulentopgaver, at kunden altid er i fokus, hvortil samarbejdet og dialogen Varda ApS og kunden imellem vægtes højt.

Varda ApS har til huse på Fyn – nærmere betegnet i den fynske by Tommerup.

 

 

0 thoughts on “Varda ApS – Et jobcenter der hjælper borgere i beskæftigelse”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.